Portal d'entrada
Sistema General 

Arc-46: 

Qui som?
    - Grup de comunicació 
    - WEB Arc-46 
    - Associació Humanista
Mapa del WEB
    - Natura 
    - Societat
    - Inforienteducació
    - Treball
    - Psicologia
Directori
Enllaços
Eines del WEB:
    - Eines del WEB
    - Software útil  
    - Virus
    - Policia delictes


Crèdits 
Comunicar amb l'Arc-46 
Subscripcions
Associació Humanista
Col·laboracions
Perles
Les nostres llistes  
Els nostres Fòrums 
Els nostres diaris

Eines i Guia d'Orientació 
Eines professionals  
Recursos educatius DIM

 

Arc-46: Eines per al web

- Eines del Web  
-
Software útil  
-
Per a imprimir millor les pàgines dels webs 

 

Eines del WEB 

Certament tot el WEB es pot considerar com una “caixa d’eines” d’utilitat per a informadors, orientadors, educadors i joves i adults que es volen autoinformar o autoorientar. Així, a la capçalera d’aquesta pàgina (i de la majoria de pàgines d’Arc-46) pots anar a la pàgina principal, a l’entrada de cada una de les quatre àrees (natura, societat, educació i treball), al mapa del WEB i a aquesta mateixa pàgina d’eines.

La pàgina principal, a més de redireccionar-te a totes aquestes pàgines, t’ofereix un resum de l’Actualitat del mes d’Arc-46, així com una sèrie d’enllaços directes de gran utilitat. Govern, Consells, Ajuntaments, Educació, UIB, el Col·legi de psicòlegs, els actes programats a “VinadeFesta”, diaris propis, estatals i internacionals que permeten consultar, diàriament, les noticies del dia, consulta del temps atmosfèric, una guia d’orientació, un cercador de monografies i un cercador general. 
http://www.mallorcaweb.net/arc46

Àrees:  Natura  Educació Societat Treball.

Mapa del WEB:  Mapa del WEB  

Enllaços: Enllaços 

Ajudes i Beques: Ajudes i beques

Altres eines del WEB:  

Com imprimir pàgines 

Les nostres llistes  

Illes Balears 
Cultura  
Novel·la  

 

Software útil

Acrobat Necessari per a la lectura d'arxius en format pdf
Macromedia Reprodueix  pel·lícules de Macromedia Flash Player i Macromedia Shockwave Player.
Macromedia Reprodueix  pel·lícules de Macromedia Flash Player y Macromedia Shockwave Player.
Real Player necessari per a reproduir audio y video (A/V).
Download TIFF Visor freeware per a la lectura d'arxius tiff.
IEXPLORER Descarrega del navegador de Microsoft.
Netscape Descarrega del navegador de Netscape en català.

 

Per a millorar la impressió de pàgines WEB:
(Colors de fons i text  / Encapçalaments, peus i marges de les pàgines) 


Colors del fons i del text
:

Tot i que avui en dia la majoria d’exploradors d’Internet, en combinació amb la configuració del sistema operatiu del propi ordinador, optimitzen la impressió de les pàgines WEB, de tal manera que deixen un fons blanc al paper quan aquest  és obscur a la WEB (resulta impossible imprimir el fons tal com el veim), en algunes configuracions anteriors sí que s’imprimeix tal com es veu, amb una despesa important de tinta. Per altra banda, a les noves, i en el cas del Netscape, tot i que transforma el fons obscur en fons en blanc manté el color del text (que podria ser blanc o molt clar sobre paper blanc, amb la qual cosa resultaria il·legible o quasi il·legible).  En aquests casos cal fer les següents transformacions de configuració:

Netscape:
Anar a: Arxiu / Configurar o ajustar pàgina i:
Marcar: "Text en negre" 

Explorer:
Anar a: Eines / Opcions d’internet / General / Colors i:
Desactivar “colors de windows” i marcar: "fons" (blanc) i "text" (negre)

Una vegada fet això, ambdós exploradors permeten observar, mitjançant una presentació preliminar, com ens quedarà la pàgina impresa.


Encapçalaments, peus i marges:

En ocasions ens pot convenir imprimir una WEB sense que surtin els encapçalaments i peus o ampliar els marges (de tal manera que una WEB molt justa ens càpiga en una sola pàgina). En aquests casos podem fer el següent:

Netscape:
Anar a: Arxiu / Configurar o ajustar pàgina i:
Desactivar totes les caselles de cap i peu de pàgina.
Modificar, si cal, la longitud dels marges. 

Explorer:
Anar a: Arxiu / Configurar pàgina i:
Esborrar l’encapçalament &w&bPàgina &p de &P i el peu de pàgina &u&b&d .
Modificar, si cal, la longitud dels marges.

En ambdós casos (Explorer i Netscape) podem veure, mitjançant una presentació preliminar, com ens quedarà la pàgina impresa.

I en ambdós casos, igualment, podem, posteriorment, reposar la configuració anterior (per aquest motiu aquí es presenten escrits un encapçalament i un peu de pàgina típics de les pàgines a l’Explorer. En tot cas, reposau-les sense marcar-les en vermell).