Arc-46: Illes Balears

Població i població activa
(Dades actualitzades del GIB: IBAE)

Secció a cura de les autores del treball:

Antònia Puiggròs Rabassa, llicenciada en Sociologia   
Tècnica de l'Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i Formació

Maria del Mar Ribas Mas, llicenciada en Sociologia
Tècnica de l'Observatori Sociolaboral de la Conselleria de Treball i Formació

Dades recollides: Agost del 2001
Primera actualització: Octubre del 2001

Població i població activa

1 Població segons sexe i lloc de naixement  
2
Evolució de la població per illes 
3
Evolució de la població per illes segons edat i sexe (sèries històriques)  
4
Evolució de la contractació registrada a les Illes Balears, 1999-2001  
5
Evolució de la població activa, ocupada i aturada de Balears (1980-2001)   
6
Evolució de les taxes de població activa, ocupada i aturada de Balears (1980-2001)   
7
Evolució de l'atur i la demanda de treball registrada a les Illes Balears, 1999-2001  
8
Població ocupada registrada per règims, 2000-2001  

Noves dades:

- Dades de població (CAIB. Presidencia)
-
Dades laborals (CAIB. Conselleria de Treball)

Notes metodològiques

 

Declaració Universal dels Drets Humans (XTEC) 
Convención sobre los derechos del Niño (E)
Drets dels Nins i Nines ODDM
Carta dels Principis del Fòrum Social Mundial
Fòrum Social Mundial 
Constitució Espanyola  
Estatut de les Illes Balears
L.O.G.S.E (E)
Suma, apunta't al GOB
Suma, apunta't a Green Peace
Suma, apunta't a Amnistia Internacional 
ATTAC (solidaritat global)
ATTAC Mallorca