Arc-46: Societat       

Natura
Educació
Societat
Treball

Illes Balears
Cultura 
Món català
 

Adreces DG Joventut
Centres Culturals
Centres de Salut
Serveis Socials
Joan Riudavets
Justicia
Mapau
Miquel Barceló
Salvem Palestina
Sant Jordi 2
Vull viure amb tu

Fòrum Social Mundial
Política
Qualitat
RCE Mallorca
Felanitx
Son Oliva  

 

 

 

 

 

Conselleria de Presidència i Esports

Direcció General de Joventut 

Plaça del Bisbe Berenguer de Palou, 10

07003 Palma de Mallorca 

Fax 971 17 74 11

 
Direcció General
Funció: Persona: Telèfon/Extensió: E-mail:

Director General

Joan Manuel Gómez Gordiola

971 17 74 11

dgjovent@dgjovent.caib.es

Secretària 

Antonia Montaño

971 17 74 11

amontano@dgjovent.caib.es

Cap de servei

Pere Bonet

971 17 74 40

 

Assessora jurídica

Teresa Espases

971 17 74 41

tespases@dgjovent.caib.es

Gestió Econòmica i Comunicació
Cap de Secció Margalida Bennassar 971 17 74 40 / 47 68 .
Cap de Negociat  Maria Pou 4755 mpou@dgjovent.caib.es
María Antònia Bennassar    
Pla Jove Assumpta Mas 971 17 74 38 amas@dgjovent.caib.es
Radio Jove 
      Coordinadora
.
Pilar Calatayud
Xavier Ricci
Miquel Àngel Toribio
971 17 64 20 radiojove@dgjovent.caib.es 
Subvencions Programa Cultural Art Jove 
Cap de Secció Bàrbara Nadal 971 17 74 00 / 51 93 bnadal@dgjovent.caib.es
Cap de Negociat Carme Rigo 54 77 nrabassa@dgjovent.caib.es
Miquel Palou 54 32  
Coordinadora Art Jove Natàlia Rebassa 971 17 65 92 nrabassa@dgjovent.caib.es
Xisca Nicolau 4761 fnicolau@dgjovnet.caib.es
Maribel Molina   mmolina@dgjovent.caib.es
Programes Europeus. Gestió de Programes DGJ 
Cap de Secció Maria Caldentey 971 17 64 75 / 77 42 mcaldentey@dgjovent.caib.es 
Cap de negociat Africa Almirón 971 17 64 75 / 77 42 malmiron@dgjovent.caib.es 
Àrea de Participació.  971 17 64 76 / 971 17 64 65 
Cap d'àrea  Josep Lluis Riera 971 17 64 65 / 46 28 priera@dgjovent.caib.es 
voluntariat@dgjovent.caib.es
    
Oficina de suport a l'Associacionisme Imma Moreno
Joan Carles Carbonell
Biel Caldentey Frontera
Antonio Agudo Britz
Jaume Mulet 
Damià Tugores
971 17 64 76 
                   / 46 34
                   / 46 34
971 17 64 76 
                   / 46 34
                   / 64 65
Imoreno@dgjovent.caib.es
jccarbonell@dgjovent.caib.es
gcaldentey@dgjovent.caib.es 
jagudo@
dgjovent.caib.es 
jmulet@dgjovent.caib.es
 
voluntariat@dgjovent.caib.es
 
INFOJOVE Centre Balear d’Informació i Documentació per a la Joventut
C/ de Joan Lluis Estelrich, 9 baixos
07003 Palma de Mallorca
Telèfon 971 17 77 16 / 17.   Fax 971 17 77 18
Funció:  Persona: Teleèfon/Extensió: E-mail:
Cap d'Àrea Mª José Monzó Almirall 971 17 77 84 cbidj@bitel.es
Temps Lliure Rosa Montalban 971 17 77 17 tempslliure@dgjovent.caib.es 
Autoocupació i Pàgina web Infojove Biel Sastre 971 17 77 16 bsastre@bitel.es
Treball i Borsa de Treball Magdalena Arbona                    / 45 42 treball@bitel.es 
Assessoria Jurídica Aina Díaz                    / 46 39 juridica@bitel.es
Educació i Estudis Maria Sunyer                    / 46 44 estudis@bitel.es 
Habitatge/Unitats Informatives Eva Nigorra                    / 46 43 evan@bitel.es 
Biblioteca i Documentació Carme Moner 971 17 77 91 docujove@bitel.es 
Xarxa Jove de les Illes Balears 
C./ Jeroni Antich, 5, 3r
07003 Palma de Mallorca
Tfn.: 971 17 60 93 / 94
Gerent: Juan Gálvez. Telèfon: 971 17 60 97
Oficina de Turisme Juvenil TIVE
C./ Jeroni Antich, 5 baixos
07003 Palma de Mallorca
Tfn.:
971 17 77 88   /  Fax: 971 17 77 87 
E-mail:
tive@dgjovent.caib.es
  Victòria Solera 971 17 77 88  
  Magdalena Rigo 971 17 77 89  
  Margalida Ferrer 971 17 77 90   
 
Carnet Jove 
   María Bauzà   971 17 77 25    
   Tomeu Lladonet   971 17 77 25   
Informació oferida per Maria Sunyer
Actualització: 03-12-2003