Arc-46: Societat       

Natura
Educació
Societat
Treball

Illes Balears
Cultura 
Món català
 

Adreces DG Joventut
Centres Culturals
Centres de Salut
Serveis Socials
Joan Riudavets
Justicia
Mapau
Miquel Barceló
Salvem Palestina
Sant Jordi 2
Vull viure amb tu

Fòrum Social Mundial
Política
Qualitat
RCE Mallorca
Felanitx
Son Oliva  

 

 

 

 

 

Portocolom. 
(Felanitx)

Processó del Carme. Juliol 2003

Decepcionant: Després d'assistir a més de cinquanta processons de barques del dia del Carme al millor Port natural  de les Illes, la qual cosa permetia les millors processons de barques del món, la processó d'enguany no pot tenir altre qualificatiu, decepcionant. Sobren cotxes a la plaça de l'església i pel recorregut de la processó pedestre, sobren Rectors forasters, les barques no es varen arribar a enganxar, ni tan sols alinear, en tota la processó, la música no va acompanyar a la verge del Carme per la mar (és cert que la banda, única participació positiva de la jornada juntament amb el públic, ha crescut molt i no cabia a la barca principal, però si que una part de la banda hagués pogut acompanyar, amb la seva música, a la verge en una segona barca). Lo dit: l'any que ve haurem d'anar a cercar a "Don Pep", prohibir els cotxes a la zona i fer un assaig general previ coordinat pels pescadors del Port i amb participació marítima de la banda de música. Enguany sols la banda, el públic i algunes individualitats de barques s'han salvat del conjunt decepcionant. 

Per contra, les jornades de vela llatina i el trofeu del "3 x 3" han estat perfectament organitzats, participats i han ofert un conjunt d'estampes de gran bellesa al Port.  

Si vols opinar respecte d'aquest article: Opinió