Arc-46: Societat       

Natura
Educació
Societat
Treball

Illes Balears
Cultura 
Món català
 

Adreces DG Joventut
Centres Culturals
Centres de Salut
Serveis Socials
Joan Riudavets
Justicia
Mapau
Miquel Barceló
Salvem Palestina
Sant Jordi 2
Vull viure amb tu

Fòrum Social Mundial
Política
Qualitat
RCE Mallorca
Felanitx
Son Oliva  

 

 

 

 

 

Justícia

 


"Sí, mi amito, si mi amigo,
lo que tu digas, lo que tu quieras".

El que menys es pot demanar a la Justícia és que sigui justa.

I per a poder ser justa precisa ser independent, lliure, apartidista i imparcial.

Demanam, exigim, que, a tots els nivells (internacional, estatal, autonòmic, i intern dels propis Centres Educatius), la Justícia sigui independent, lliure, apartidista, imparcial,..., es a dir: justa. 
Respectant el principi de presumpció d'innocència mentre no sigui evident el contrari

Responsable del comentari:
Antoni Ramis Caldentey. 

Dibuix de la Justícia engabiada:
Miguel Serra 

Tornar a Arc-46