Arc-46: Societat       

Natura
Educació
Societat
Treball

Illes Balears
Cultura 
Món català
 

Adreces DG Joventut
Centres Culturals
Centres de Salut
Serveis Socials
Joan Riudavets
Justicia
Mapau
Miquel Barceló
Salvem Palestina
Sant Jordi 2
Vull viure amb tu

Fòrum Social Mundial
Política
Qualitat
RCE Mallorca
Felanitx
Son Oliva  

 

 

 

 

 

Sant Jordi, 2001 (2)

Una vegada que hem parlat de Segle 21. Vint-i-una i una poetes per al segle vint-i-u fem referència a una altra sèrie de "llibres" amb motiu de la festivitat de Sant Jordi.

Si al primer cas ens interessava l’estètica pròpia de l’art, concretament la literatura i, més especialment, la poesia (de dones que escriuen en català), ara ens interessa la funcionalitat per al sistemarc46 i els seus usuaris. I en aquest sentit farem referència a dos WEBs (vertaders llibres telemàtics), dos llibres en format informàtic i dos llibres en format clàssic.

Els dos primers són Aula Media i Educaweb. Ambdós han arribat directament a la bústia d’Arc-46 remesos per ells mateixos.

Els dos en format informàtic són Base de dades Municipal 2000. Illes Balears i Atles de les Illes Balears. Aquests dos ens han estat facilitats per l’Equip Directiu del CEPA Son Canals.

I els dos en format clàssic són: Història de les Illes Balears i Atles de les Illes Balears. Aquests dos darrers ens varen ser remesos, a sol·licitud nostra, per la Sra. Francesca Llabrés Carbonell, Cap de la Secció de Material Didàctic i Divulgació Educativa de la Direcció General d’Ordenació i Innovació.

A totes aquelles persones que ens han facilitat aquests sis llibres, moltes gràcies i esperem que nosaltres els puguem utilitzar donant-los una funcionalitat social.

WEBs:

* Educaweb.com http://www.educaweb.com/cat

Una Web dedicada a l’educació, formació i treball

Contingut:
PROFESSIONAL
Per on començar
Seguir estudiant
Què estudiar
Dubtes més freqüents
Orientació online gratuïta
Orientació presencial
MON EDUCATIU
Fires i Salons NOU
Com buscar feina
Masters i postgraus
Formació virtual/distància
Aprendre idiomes
El sistema educatiu
La reforma educativa
Formació professional
Tècniques d'estudi
Selectivitat
Mon Laboral

Com buscar feina
Ofertes de feina
Treball temporal

 

* Aula Media: http://www.aulamedia.org

AulaMèdia, un nou web sobre Educació en Comunicació.
AulaMèdia és un espai que vol oferir al professorat estudis, reflexions i recursos didàctics sobre l'Educació en Comunicació.
A AulaMèdia trobareu quatre apartats:
Projecte Educom: (encara en construcció) on trobareu estudis i investigacions sobre l'Educació en Comunicació.
Revista: material didàctic, articles i reflexions sobre l'educació en comunicació: premsa, ràdio i televisió.
Aula: Recull d'experiències d'Educació en Comunicació (premsa, ràdio, televisió i audiovisual).
Enllaços: trobareu enllaços amb associacions que treballen en l'Educació en Comunicació, organismes i entitats, etc.
- Si hi voleu participar amb els vostres articles i ressenyes, consulteu les condicions de publicació
aquí. 
- Per estar informats de les novetats d'AulaMèdia, us podeu subscriure gratuïtament,
aquí.

 

Llibres en format electrònic (informàtic):

* Base de dades Municipal 2000. Illes Balears

Interessantissima base de dades de les Illes Balears, publicada per l’IBAE (Institut Balear d’Estadística) de la Vicepresidència i Conselleria d’Economia i Hisenda i presentada, tant en versió informàtica com en versió clàssica, per el Vicepresident del Govern el Sr. Pere Sampol.

Nosaltres tenim i comentam la versió informàtica. Com deim és molt interessant, pràctica i funcional. Seria bo que l’IBAE "penjàs" aquesta base de dades al seu WEB per a que estàs a disposició de tothom. És una base de dades transparent i exhaustiva que contempla els apartats: Agricultura, Comunicacions, Demografia (molt complet), Educació, EIEL (què significa?), Eleccions (encara no parla del cas Mapau de Formentera), Energia, Esports i Oci, Establiments hotelers i apartaments, Mercat laboral (encara no reflecteix la crisi galopant que s’apropa), Sanitat, Territori, Urbanisme i Vehicles.

És una base de dades molt intuïtiva (utilitza el marc de l’Access 2000) i pràctica, però que té l’inconvenient (la versió informàtica) de que no funciona des del propi CD, sinó que s’ha d’instal·lar completa a l’ordinador.

 

* Atles de les Illes Balears

És un Atles molt complet, interessant i interactiu. Utilitza un explorador d’Internet per al seu funcionament. Té l’avantatge molt important de que és pot utilitzar des del mateix CD sense precisar una instal·lació prèvia, completa o parcial, a l’ordinador.

PRODUCCIÓ:
Govern Balear. Conselleria de Cultura, Educació i Esports
«Sa Nostra» Caixa de Balears
Universitat de les Illes Balears (UIB)
REALITZACIÓ

Universitat de les Illes Balears (UIB)
Departament de Ciències de la Terra (DCT)
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica (DMI)
Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica i Territorial (LSIG)
DIRECCIÓ EXECUTIVA
Joana M. Seguí Pons. Professora Titular d'Universitat. DCT-UIB
CONSELL DE DIRECCIÓ
Josep Blat. Catedràtic d'Universitat. DMI-UIB
Maurici Ruiz Pérez . Director del LSIG. Professor associat. DCT-UIB
Pere A. Salvà Tomàs. Catedràtic d'Universitat. DCT-UIB
Joana M. Seguí Pons
AUTORS:
MAPA TOPOGRÀFIC
Antoni Ginard Bujosa. Professor titular d'Escola Universitària. DCT-UIB (1.3.)
Antoni Ordines Garau. Dr. en Geografia. Professor associat. DCT-UIB (1.1; 1.2.)
Maurici Ruiz Pérez (1.1.3.)
GEOGRAFIA FÍSICA
COORDINACIÓ
Miquel Grimalt Gelabert. Professor titular d'Universitat. DCT-UIB (2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.4.; 2.5.)
COL·LABORADORS
Joan Fornós Astó. Professor titular d'Universitat. DCT-UIB (2.1.2.1.)
Bernardí Gelabert Ferrer. Dr. en Geologia. UIB (2.1.1.1.)
Mercedes Laita Ruiz de Asua. Professora titular d'Escola Universitària. DCT-UIB (2.2.)
Jerònia Ramon Molinas. Geògrafa. LSIG-UIB (2.4.)
Pere A. Ripoll Solivelles. Geògraf (2.4.1.)
Antoni Rodríguez Perea. Professor titular d' Universitat. DCT-UIB (2.1.1.2.; 2.1.2.; 2.1.3.;
2.3.1.)
Àngel Ginés Gracia. Biòleg. Professor associat. DCT-UIB (2.1.2.2.)
Maurici Ruiz Pérez (2.5.)
Jaume Servera Nicolau. Professor titular d'Escola Universitària. DCT-UIB (2.1.2.1.)
GEOGRAFIA HUMANA
Gabriel Alomar Garau. Geògraf. (3.4.10.; 3.4.12.)
Jaume Binimelis Sebastián. Professor titular d'Escola Universitària. DCT-UIB (3.4.3.)
Joana A. Cardell Vich (3.5.1)
Miquel Coll López. Geògraf (3.4.8.; 3.4.11.)
M. Rosa Martínez Reynés. Dra. en Geografia. Professora associada. DCT-UIB (3.3.; 3.4.1.;
3.4.2.; 3.4.5.; 3.4.6.; 3.4.7.; 3.4.13.)
Antoni Noguera Clar. Geògraf (3.4.3.7.)
Gabriel Perelló Felani. Geògraf (3.4.9.; 3.4.12.)
Jerònia Ramon Molinas (3.2.; 3.5.)
Maurici Ruiz Pérez (3.5.)
Pere A. Salvà Tomàs (3.1.; 3.4.4.)
Joana M. Seguí Pons ( 3.3.; 3.4.13.)
ESTRUCTURA DE L'OBRA
Joana M. Seguí Pons
REVISIÓ TOPONÍMICA I CARTOGRÀFICA
Antoni Ordines Garau (1.1.2.)
REVISIÓ LINGÜÍSTICA
Catalina Company Vidal. Servei Lingüístic. UIB (3.)
Antoni Ordines Garau (1.; 2. )
ASSESSORAMENT DIDÀCTIC
Climent Picornell Bauzà. Professor titular d'Universitat. DCT-UIB

 

Llibres en format clàssic:

* CALVIÑO, Cels i d’altres autors: Història de les Illes Balears. Editat per la Conselleria d’Educació i Edicions Documenta Balear. Palma, 2000. 339 pàgines.

Llibre prologat per al nostre bon amic i, tot i ser DG de Planificació i Centres, Jaume Gual i Mora. Té varies virtuts: 1) Començant per l’equip autor de l’obra, un equip plural i nombrós format per historiadors mallorquins, menorquins i eivissencs, coordinats per Cels Calviño. 2) És un llibre de Història de les Illes Balears, tema que no és molt abundant a la nostra bibliografia ja que és més comú poder trobar llibres d’Història de Mallorca, posem per cas. 3) És un llibre que es pot utilitzar tant com a Història de consulta per al públic en general com a llibre de text per a l’alumnat, adequat per al segon cicle (3r i 4t) d’ESO o ESPA; i també ho serà per al batxiller quan tenguem el curriculum balear en lloc del currículum estatal.

Profusament il·lustrat en colors, passa revista a la Història de les Illes Balears en 17 temes, començant amb la Prehistòria a Mallorca i Menorca (tema 1) i a les illes Pitiüses (tema 2) i acabant amb la crisi del franquisme i transició democràtica (tema 17). És un llibre que no pot faltar a cap biblioteca escolar i que convé a totes les biblioteques particulars dels balears i com a text a un curs de Secundària.

L’inconvenient més gros que té és el seu preu excessiu ja que, tot i que per a nosaltres és un obsequi de la DG d’Innovació i Ordenació Educatives, prèviament, a la passada fira del llibre, també en vàrem comprar un, i el seu preu allà era: 3.750 pts. Un llibre que es vol d’història de les Illes Balears i que es vol com a llibre de text per a un Govern de Consens que en part és progressista i en part és nacionalista, si desitja que la gent llegeixi i estudii història de les Illes Balears, hauria de fer que fos gratuit, i si no fos possible, que al menys tengués un preu popular, que en cap cas passàs de les 2.000 pts.

 

* Atles de les Illes Balears. Direcció Josep M. Rabella i Vives. Editat per la Conselleria d’Educació i Cultura del nostre Govern i Edicions 62. Barcelona, 2000. Atles molt petit (tamany 18x25 i sols 47 pàgines), manejable i de gran utilitat.

El seu contingut és:
Presentació 4
Introducció 5-6
Informació general 7-8
Cartografia general:
índex gràfic dels mapes parcials 9
Conjunt Balear 1: 1.000.000 10-11
Mapes parcials 1: 250000 i plànols de ciutats 1: 25000
Mallorca occidental. Palma 12-13
Mallorca septentrional. lnca 14-15
Mallorca meridional. Llucmajor i Manacor 16-17
Menorca. Ciutadella, Maó 18-19
Eivissa i Formentera: Eivissa 20-21
Cartografia temàtica
Geologia 22
Relleu i hidrologia 23
Climatologia. Temperatures 24
Climatologia. Precipitacions i vents 25
Biogeografia. Dominis vegetals 26
Espais protegits 27
Usos del sol 28
Població. Densitat 29
Població. Estructura 30
Població. Evoluci6 31
Població. Lloc de naixement 32
Població. Estrangers 33
Economia 34
Agricultura i indústria 35
Turisme. Equipaments 36
Turisme. Visitants i ports esportius 37
Comunicacions 38-39
Domini lingüístic del català 40
Dades municipals de poblaci6 i territori 41-43
índex de topònims 44-46
Bibliografia 47

Repetim: Gràcies al Govern Balear (coeditor dels quatre darrers llibres comentats) i a totes les persones que ens els han fet arribar i esperem que tots: orientadors, informadors, educadors, comunicadors, alumnes i joves poguem gaudir de la seva informació per a millorar la nostra formació i el nostre país.

Arc-46, 23 d’abril del 2001.