Arc-46: Societat       

Natura
Educació
Societat
Treball

Illes Balears
Cultura 
Món català
 

Adreces DG Joventut
Centres Culturals
Centres de Salut
Serveis Socials
Joan Riudavets
Justicia
Mapau
Miquel Barceló
Salvem Palestina
Sant Jordi 2
Vull viure amb tu

Fòrum Social Mundial
Política
Qualitat
RCE Mallorca
Felanitx
Son Oliva  

 

 

 

 

 

Serveis Socials. Palma

 

Servei

Tipus d'Oferta

Adreça

CMSS Ciutat Antiga

Centre Municipal de S. Socials

C./ Temple, nº 10. 
07001 Palma. 
Tel.: 71.08.12 Fax: 
E-mail:

CMSS Litoral de Llevant

Centre Municipal de S. Socials

C./ José Vargas Ponce, 24-A.
07007 Palma. 
Tel.: 26.86.90 Fax: 
E-mail:

CMSS Llevant Nord

Centre Municipal de S. Socials

C./ Pare Bayo, 17. 
07008 Palma. 
Tel.: 42.06.97 Fax: 
E-mail:

CMSS Llevant Sud

Centre Municipal de S. Socials

C./ Victor Pradera, 4. 
07006 Palma. 
Tel.: 46.38.15 Fax: 
E-mail

CMSS Nord (zona 1)

Centre Municipal de S. Socials

C./ Soldado Soberats Antolí, 27.
07010 Palma 
Tel.: 29.25.25 Fax: E-mail:

CMSS Nord (zona 2)

Centre Municipal de S. Socials

C./ Guillem Galmés, 3 
07004 Palma 
Tel.: 297062 Fax: 
E-mail:

CMSS Ponent

Centre Municipal de S. Socials

C./ Joan Pons i Marquès, 22 
07011 Palma 
Tel.: 45.02.94 Fax: 
E-mail:

Centre Municipal de Drogodependències

Orientació per a la prevenció de l'abús de drogues

C./ General Riera, 113-1r. 
07010 Palma 
Tel.: 20.50.60 Fax: 
E-mail:

Servei d'acolliment i promoció socio-laboral (Alberg Can Pere Antoni)

Acolliment i promoció socio-laboral.Aquest servei aten transeunts o ciutadans que necessiten acolliment o que, per raons diverses, estan en situacions precàries.

C./ Joan Maragall, 31. 
07006 Palma 
Tel.: 46.66.14 Fax: 
E-mail:

Servei d'acollida a dones i families

Acolliment i promoció socio-laboral. Servei amb conveni amb la Delegació Diocesana d'Acció Social. Atén a les dones en situació de maltractament o emergència social i families en situació d'emergència.

C./ 
07000 Palma 
Tel.: 71.94.04 Fax: 
E-mail:

Centre d'Informació dels drets de la dona (Institut nacional de la Dona)

Protecció i informació dels drets de la dona. Servei amb conveni amb l'Institut de la Dona. Atén la dona i la informa dels seus drets.

C./ Portella, 11-2n. 
07001 Palma 
Tel.: 72.25.51 Fax: 72.00.14
E-mail: