Arc-46: Treball

 

Programa "Dalias"
(Informació donada pel propi programa)

 

És un programa de formació ocupacional i inserció laboral que realitzen, conjuntament, les Conselleries de Benestar Social i de Treball. Va dirigit a alumnes de 16 a 19 anys amb dificultats acadèmiques i professionals. Els membres dels Equips Psicopedagògics i els Orientadors dels Centres podran fer les propostes corresponents al Programa. Els alumnes treballen, directament amb el seu propi Educador/a i el seu Mestre de taller. Cada curs taller té un màxim de 8 alumnes, homes o dones, indistintament. En molts de casos, per acord entre Conselleries, i a proposta dels corresponents educadors, es completa la formació educativa i professional del curs amb la formació acadèmica corresponent en un Centre d'Educació de Persones Adultes.

Programa Dalias 2000
(Treballadora Social: Begoña Vicens Mestre)
c/ Francesc Salvà, s/n
07009 Marratxí
Tfn.: 971 17 64 28.  Fax.: 971 17 64 16
e-mail: dalias@bitel.es 

Accions del Programa:

Servei d'informació, orientació i assessorament
Informar de les diverses activitats que ofereix el programa, anàlisi de les necessitats de cada un deis usuaris i disseny d'un projecte individualitzat per a la consecució dels objectius marcats.

Cursos-taller
Són eminentment pràctics, amb una durada de 670 hores i existeixen diferents nivel 15 de formació (inicial, intermig i de especialització). Una vegada finalitzada la formació en tallers s'atorga un certificat.

Beques
És la formació que es dur a terme a les empreses, es a dir, les practiques. En aquest cas, es formalitza un conveni de col·laboració entre les empreses y la Conselleria de Benestar Social, aquest conveni preveu una remuneració econòmica a les empreses participants.

Incorporació socio-laboral
Recerca real de sortides laborals i professionals, a través del Gabinet d'inserció laboral es posa en contacte la nostra cartera de candidats amb les possibles ofertes de feina que es puguin rebre.

 

GABINET D'INSERCIÓ LABORAL

Recerca real de sortides laborals i professionals i la adequació de la formació laboral per el desenvolupament de la feina.

Es tracta de tenir i posar en contacte la nostra cartera de candidats amb les possibles ofertes que es rebin, en definitiva, crear i gestionar una borsa de treball que pugui cobrir les necessitats del mercat laboral i les dels nostres usuaris.

La consecució d'aquests objectius es realitzarc3 mitjançant tres àrees d'intervenció:

  • Àrea de contacte directe amb les empreses per la consecució d'ofertes de feina.
  • Àrea de seguiment, facilitar als joves l'accés a una primera experiència laboral i el manteniment del lloc de feina.
  • Àrea de documentació, creació de un banc de dades sobre empreses, ofertes i demandes.