Arc-46: Treball

 

Formació Ocupacional

 

Cursos molt semblants als d'Iniciació Professional, però mentre aquells són organitzats per Educació, aquests es fan a entitats de l’Administració o a entitats privades que els concerten amb Educació (conseqüentment, també són gratuïts). A continuació presentam els del Centre de Formació Ocupacional Jovent i del Patronat Obrer de Sant Josep, així com una relació de cursos oferits per diverses entitats. Podeu recollir més informació sobre altres Cursos de Formació Ocupacional a les Oficines d’Informació Juvenil.


 

Centre: Centre de Formació Ocupacional "Jovent"

Adreça: Camí Salard, 63. 07008 Palma. Telèfons: 471806 i 431086. Fax: 471853

Curs: Forja - Ferreria

Formació per a: Soldador, Construccions metàl·liques, Alumini, Ferrer, Manteniment Industrial

Observacions: Possiblement tenguin altres Cursos com Xapa i Automoció


Centre: Fundació " Patronat Obrer de Sant Josep"

Adreça: C./ Montevideo, 6. 07006 Palma (Polígon de Llevant). Tf. i Fax: 466201. Horari: de 8h.30 a 15h.

Cursos: 1) Confecció Industrial / 2) Enquadernació

Observacions: A més dels cursos organitzen altres activitats: Alfabetització, Graduat Escolar, Ball de Bot, Ball de Saló, Gimnàstica, Patinatge, Teatre, Tapissos i Ioga


Cursos de Formació Ocupacional:
Curs Entitat Adreça o telèfon

Ajudant de Cuina
(16 a 21 anys)

Ateneu Alcari

C./ Joan Miró, 166 - 1r
07015 Palma
Tfn.: 971 700498. Fax: 971 700237
E-mail: ateneu_alcari@terra.es 
(de 9h30 a 13h30)

Operari de Picapadrer d’Edificació i Obre Civil (16 a 21 anys)

Fundació Laboral de la Construcció

Tfn.: 971 753752

Operari Maquinista de Confecció Industrial (16 a 21 anys)

Fundació Patronat Obrer

C./ Montevideo, 6. Palma
Tfn. I Fax: 971 466201
(De 8h30 a 15h)

Forja-Ferreria
(16 a 21 anys)

Centre de Formació Jovent

Camí Salard, nº 63. 07008 Palma
Tfns.: 471806 i 431086.
Fax: 471853

Auxiliar d’ajuda a Domicili
(majors de 25 anys)

Institut Municipal de Formació Ocupacional i Feina (IMFOF)

C/ Morey, 7. O7001 Palma
Tfn.: 723552 Fax: 726400
E-Mail: imfof@a-palma.es

Auxiliar Forestal i Jardiner
(16 a 24 anys)

Escola Taller Mirador
de l’IMFOF

Edifici Son Pacs
Camí dels Reis, s/n. Palma
Tfn.: 971 750785 Ext. 262
(de 10 a 14)

Marger
(16 a 24 anys)

Escola Taller Mirador
de l’IMFOF

Edifici Son Pacs
Camí dels Reis, s/n. Palma
Tfn.: 971 750785 Ext. 262
(de 10 a 14)

Formació i Suport a la Feina
(16 a 25 anys)

Fundació ECCA

Avda. Gabriel Alomar i Villalonga, nº 17-1r A. 07006 Palma.
Tfns.: 463321 i 463907.
Fax: 465488
(de 9 a 14 i de 17 a 20)

 

Si coneixeu altres cursos de formació ocupacional vos agrairíem que en ho comunicassiu a Arc-46 per a que els adjuntàssim a la relació. Si algun d'aquests canviàs o es suprimís vos agrairíem, també, que ens ho comunicassiu per a fer la rectificació oportuna. Gràcies.