Arc-46: Treball

 

Guia d'Ocupació (CJIB)

 

Consell de la Joventut de les Illes Balears

C/ Ausiàs March, 3. baixos.

07003 Palma

Tel. 971 71 20 02

Fax. 971 71 80 21

www.cjib.org

cjib@cjib.org


Hem rebut una comunicació del Consell de La Joventut que ens informa que aquesta guia està exhaurida, tot i que prest estarà editada una nova edició de la mateixa.
 

 

La Direcció General de Joventut de la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears ha editat aquesta Guia d'Ocupació del Consell General de Joventut de les Illes Balears.

Aquesta Guia és imprescindible per a tots els Departaments d'Orientació, Oficines d'Informació i persones que cerquen feina.

La podeu aconseguir a:       Servei d'Informació de la Conselleria de Treball
       Plaça del Cabdill, 1
       Polígon Son Castelló
       07009 Palma
       Tfn.: 971 176300

Contingut de la Guia:

Presentació

El Consell de Joventut de les Illes Balears (CJIB)

1.Introducció:
Vull fer feina? Consideracions prévies

2.On puc fer feina? Tipus de feina
Treballar per compte d'altri
Treballar per compte propi

3.Treballar en una empresa privada
Documents d'utilitat
Fonts d'informació i mètodes de recerca de feina
El procés de selecció

4.Treballar a l'Administració pública
Modalitats laborals
Sistema de selecció
Requisits
Publicació de la convocatòria

5.Treballar en un altre país de la Unió Europea

6.Autoocupació. Crear la nostra pròpia feina
El procés de creació d'una empresa i
Les franquícies

7.Informació laboral d'interès
Drets i deures dels treballadors
Els sindicats
Convenis col·lectius
El contracte. Tipus
Prestacions: La protecció per desocupació

8.Formació Professional
Formació professional reglada
Formació professional ocupacional
Formació professional continua

9.Serveis d'orientació i informació laboral

10.Altres adreces d'interès
Oficines de I'Inem...
Punts d'informació juvenil
Associacions i col·legis professionals
Ajuntaments de les Illes Balears

Bibliografia