Arc-46: Treball

 

Informació laboral

 

Oficines d'Informació Guia d'Orientació Laboral (GOL)

Llista d'informació d'INFOJOVE

L'Oficina d'Informació juvenil de la Direcció General de Joventut de la Conselleria de Benestar Social del Govern de les Illes Balears, a més de la prňpia oficina d'informació té un web informatiu i una llista de distribució d'informació d'interés pels joves. Moltes de les informacions són relatives a formació i a treball. D'altres són recreatives o culturals.
Si vols rebre els missatges informatius d'Infojove demana a: estujove@dgjovent.caib.es que, per favor te subscriguin a la llista:  llista.infojove@bitel.es. Els dies feiners es reben, aproximadament una desena de missatges d'aquesta llista, la més important i interessant d'informació juvenil de les Illes.

 

Butlletí informatiu del SIOPJ 

El SIOPJ de l'Ajuntament de Palma, gestionat per INTRESS, te pot enviar un butlletí (normalment setmanal) de noticies també d'interés juvenil. Com ells diuen:  "Si coneixeu algun amic-amiga que vulgui rebre informació d'aquesta llista digueu-li que enviď un e-mail al SIOPJ (siopj@a-palma.es) amb el nom, llinatges, edat i telčfon (és imprescindible) i on diu assumpte ha de escriure: "Inscripció a la llista de distribució del SIOPJ". 

 

Butlletí informatiu de MallorcaWeb

Igualment resulta molt interessant, per a estar informat, rebre el butlletí de MallorcaWeb, tot i que les noticies no són sols sobre treball, sinó més bé d'interés d'actualitat de Mallorca i les Illes Balears. Desde la pŕgina principal de MallorcaWeb http://www.mallorcaweb.net pots solˇlicitar que t'enviin el butlletí informatiu associat al WEB. En sol sortir un cada tres o quatre dies.

 

Actualitat informativa d'Arc-46

Mensulament Arc-46 informa de les novetats del mes associades al seu WEB. Aquest WEB dona prioritat a la informació adient per a l'orientació educativa, acadčmica, professional i laboral per els joves, estudiants, informadors i orientadors de la llista. Si vols rebre els butlletins d'Actualitat mensuals ho pots solˇlicitar a
arc46@mallorcaweb.net

 

Butlletí informatiu de les PYMEs

Igualment resulta molt interessant al camp del treball el butlletí informatiu periňdic de les pymes, tot i que aquest no és de la nostra Comunitat Autňnoma. Per a demanr rebre aquests butlletins ho podeu solˇlicitar a: pymes-online@ctv.es